FANDOM


Basic paradigmEdit

Bindan; 'to bind'

inflected: to bindenne

Present tense Edit

indicative subjunctive
 • Ic binde
 • Þu bindst (or bintst)
 • He bindeþ (or bint)
 • We / ge / hie bindaþ
 • Ic binde
 • Þu binde
 • He binde
 • We / ge / hie binden

Present participleEdit

 • bindende

Past tense ('preterite') Edit

indicative subjunctive
 • Ic band
 • Þu bunde
 • He band
 • We / ge / hie bundon
 • Ic bunde
 • Þu bunde
 • He bunde
 • We / ge / hie bunden

Past participleEdit

 • gebunden

Class I: DrifanEdit

Drifan; 'to drive'

inflected: to drifenne

Present tense Edit

indicative subjunctive
 • Ic drife
 • Þu drifst
 • He drifþ
 • We / ge / hie drifaþ
 • Ic drife
 • Þu drife
 • He drife
 • We / ge / hie drifen

Present participleEdit

 • drifende

Past tense ('preterite') Edit

indicative subjunctive
 • Ic draf
 • Þu drafe [??]
 • He draf
 • We / ge / hie drifon

Past participleEdit

 • gedrifen

Bindan; 'to bind'

inflected: to bindenne

Present tense Edit

indicative subjunctive
 • Ic binde
 • Þu bindst (or bintst)
 • He bindeþ (or bint)
 • We / ge / hie bindaþ
 • Ic binde
 • Þu binde
 • He binde
 • We / ge / hie binden

Present participleEdit

 • bindende

Past tense ('preterite') Edit

indicative subjunctive
 • Ic band
 • Þu bunde
 • He band
 • We / ge / hie bundon
 • Ic bunde
 • Þu bunde
 • He bunde
 • We / ge / hie bunden

Past participleEdit

 • gebunden

Class I -h- form Edit

Þeon; 'to thrive'

inflected: to [??]

Present tense Edit

indicative subjunctive
 • Ic þieh
 • Þu þiehst
 • He þiehþ
 • We / ge / hie þiegaþ [??]

Present participleEdit

 • þeonde

Past tense ('preterite') Edit

indicative subjunctive
 • Ic þah
 • Þu þahe [??]
 • He þah
 • We / ge / hie þigon

Past participleEdit

 • geþigen